1003862_704510372896878_738785022_n

Lviv Art Palace – September, 2013